National journals

 • 1. Inteligentne systemy pomiarowe w ciepłownictwie

  Autorzy: M Chaczykowski, M Kwestarz, AJ Osiadacz,
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 48 (3) 2017, 95-100

 • 2. Rurociągowy transport CO2 na potrzeby geologicznej sekwestracji

  Autorzy: M Chaczykowski, AJ Osiadacz,
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 10, 2017, 388-391

 • 3. Koncepcja zero-energetycznej stacji gazowej dla przemysłu gazowniczego

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Chaczykowski, M Kwestarz, N Isoli,
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 4, 2018, 122-126

 • 4. Hybrydowa instalacja OZE do podgrzewania gazu w stacjach gazowych

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Kwestarz, M Chaczykowski,
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6, 2018, 202-206

 • 5. Optymalne koncepcje lokalnego zagospodarowania gazu z formacji łupkowych

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Chaczykowski, Ł Kotyński, M Kwestarz,
  Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu, 223, t. 1, 2018, 201--273

 • 6. Statyczna symulacja sieci gazowych z wieloma źródłami o zróżnicowanej jakości gazu

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Chaczykowski, Ł Kotyński, M Kwestarz,
  Przemysł Chemiczny 98 (2), 2019, 293-297

 • 7. Systemy ciepłownicze w 2050 roku – perspektywy i wyzwania

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Chaczykowski, M Kwestarz,
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 47 (10) 2016, 391-399

 • 8.

 • 9.

 • 10.

 • 11.

 • 12.

 • 13.

 • 14.

 • 15.

 • 16.

 • 17.

 • 18.

 • 19.

 • 20.

 • 21. Technologie Power-to-gas: analiza wrażliwości elementów systemu gazowniczego na podwyższone stężenie wodoru w sieci

  Autorzy: Maciej Chaczykowski,  Andrzej J. Osiadacz
  Przegląd gazowniczy 1 (49) 2016

 • 22. Organic Rankine cycle for residual heat to power conversion in natural gas compressor station. Part II: Plant simulation and optimisation study.

 • 23. Organic Rankine cycle for residual heat to power conversion in natural gas compressor station. Part I: Modelling and optimisation framework.

 • 24. Dynamic control for gas pipeline systems

 • 25.

 • 26. Analiza procesu chłodzenia gazu w tłoczni systemu przesyłowego

 • 27. Komputerowa metoda wykrywania nieszczelności w gazowych sieciach przesyłowych. Cz. II

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1 (90) 2016

 • 28. Zarządzanie systemem gazowniczym w warunkach zróżnicowanej jakości gazu

  Autorzy: Maciej Chaczykowski,  Andrzej J. Osiadacz,
  Przegląd gazowniczy 3 (47) 2015

 • 29.

 • 30. Komputerowa metoda wykrywania nieszczelności w gazowych sieciach przesyłowych. Cz. I

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 12 (LXXXIX) 2015

 • 31. Weryfikacja modelu stacjonarnego przepływu gazu w rurociągu

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Paweł Zarodkiewicz
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 8 (LXXXVIII) 2014

 • 32. Assessing hydrate formation in natural gas pipelines under transient operation

 • 33. Oprogramowanie do badania właściwości dynamicznych sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński
  Rynek Energii 2 (2013) 104-109

 • 34.

 • 35.

 • 36. Non-linear optimization of high-pressure gas networks with respect to hydrate control

 • 37. Analiza wpływu rozproszonych zasobników ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej

 • 38. Komputerowa symulacja zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci ciepłowniczej

 • 39. Comparative assesment of steady-state pipeline gas flow models

 • 40. Wykorzystanie gazu do ogrzewania budynków przez promieniowanie

 • 41.

 • 42. Pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci ciepłowniczych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 43 (12) 2012

 • 43.

 • 44.

 • 45. Metody wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1 (LXXXVI) 2012

 • 46. Możliwości wykorzystania ciepła odpadowego w tłoczni gazu.

 • 47. Metody pośrednie wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 11 (LXXXV) 2011

 • 48. Zjawisko uderzenia hydraulicznego w gazociągu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Paweł Kaczyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 4 (LXXXV) 2011

 • 49. Algorytm optymalnego sterowania siecią gazową wysokociśnieniową

 • 50. Stacjonarne ogniwa paliwowe zasilane gazem ziemnym

  Autor: Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 1 (XI) 2006

 • 51. Upraszczanie schematów sieci przesyłowych

 • 52. Modułowe stacje gazowe

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Krzysztof Wójcik
  Nowoczesne Gazownictwo 2 (X) 2005

 • 53. Stanowisko pomiarowe do sprawdzania gazomierzy turbinowych

 • 54. Współczynnik ściśliwości. Praktyczne zastosowania współczynnika w gazownictwie

 • 55. SimNetSSV 5 - pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Arkadiusz Nowak
  Nowoczesne Gazownictwo 3 (IX) 2004

 • 56. Liberalizacja rynku gazu ziemnego w Polsce.

 • 57. Wybrane aspekty kalkulacji taryf dystrybucyjnych w działalności regulowanej

 • 58. Znaczenie systemów komunikacji i informacji w liberalizowanym rynku gazu

 • 59. Nieizotermiczny przepływ gazu w stanie ustalonym

  Autor: Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 4 (VIII) 2003

 • 60. Ocena efektywności ekonomicznej modernizacji ciepłowni miejskiej

  Autorzy: Agnieszka Bojanowicz, Maciej Chaczykowski, Jarosław Kurowski, Tadeusz Żórański
  Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003

 • 61. Analiza kosztów usługi przesyłowej

 • 62. Symulator polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia

  Autorzy: Adam Bartoszko, Maciej Chaczykowski, Jacek Kościanek
  Nowoczesne Gazownictwo 3 (VII) 2002

 • 63. Podziemne moduły redukcyjne

  Autor: Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 1 (VII) 2002

 • 64. Problemy rozwoju infrastruktury krajowego przesyłowego systemu gazu ziemnego

 • 65. Simulation of non-isothermal transient gas flow in a pipeline

 • 66. Thermodynamics of pipeline gas flow

 • 67. Zasada TPA dla sieci gazociągów przesyłowych

 • 68. Bilans mocy w systemie przesyłowym a opis termodynamiczny przepływu gazu

  Autorzy: Andrzej Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 1 (VI) 2001

 • 69. Model matematyczny uwzględniający pojemność cieplną otoczenia gazociągu do symulacji nieizotermicznego przepływu gazu

 • 70. Wpływ zmienności parametrów wymiany ciepła na rozkład ciśnień wzdłuż gazociągu przy przepływie nieizotermicznym

 • 71. Metoda prostych zastosowana w symulacji dynamicznej sieci gazowych

 • 72. Optimal control of high pressure gas networks by two different methods

 • 73. Optimisation in natural gas transmission networks

 • 74. Nowoczesne techniki grzewcze z wykorzystaniem gazu ziemnego

 • 75. Moduły grzewczo-chłodzące napędzane silnikiem gazowym

 • 76. Pakiet do symulacji dynamicznej sieci gazowych

 • 77. Symulacja statyczna sieci gazowej wysokiego ciśnienia na terenie K.O.Z.G.

 • 78. Moduły grzewczo-chłodzące napędzane silnikiem gazowym

 • 79. Symulacja dynamiczna sieci gazowej na komputerze wieloprocesorowym. Cz. 2 Realizacja algorytmu w wersji równoległej

 • 80. Symulacja równoległa sieci gazowej w stanach nieustalonych

 • 81. Oprogramowanie do obliczania i ewidencji sieci gazowych

 • 82. Symulacja dynamiczna sieci gazowej na komputerze wieloprocesorowym" cz. II

 • 83. Symulacja dynamiczna sieci gazowej na komputerze wieloprocesorowym" cz.

 • 84. Minimalizacja kosztów eksploatacji sieci gazowych wysokociśnieniowych

 • 85. Pakiet do symulacji statycznej sieci gazowych SimNetSSV wersja 2.2.

 • 86. Wyznaczanie współczynników oporów liniowych w obliczeniach symulacyjnych gazociągów

 • 87. Analiza porównawcza metody charakterystyk i metody prostych w zastosowaniu do symulacji nieustalonego przepływu gazu

 • 88. Mathematical Models for Transient Flow of Gas and Water

 • 89. Pakiet do symulacji statycznej sieci gazowych o dowolnej konfiguracji. SimNetSSV v 1.1

 • 90. Badania symulacyjne miejskiej sieci gazowej

 • 91. Pakiet do symulacji statycznej sieci gazowych o dowolnej konfiguracji

 • 92. Metody symulacji sieci gazowych w stanach ustalonych

 • 93. Symulacja statyczna i dynamiczna sieci gazowych

 • 94. Komputerowe metody obliczania sieci gazowych

 • 95. Analiza porównawcza metod stosowanych do symulacji sieci gazowych

 • 96. Analiza metod oczkowych stosowanych do symulacji sieci gazowych

 • 97. Symulacja przepływów nieustalonych w sieciach gazowych o dowolnej konfiguracji

 • 98. Symulacja przepływów ustalonych w sieciach gazowych wysokociśnieniowych o dowolnej konfiguracji

 • 99. Metoda odwzorowania sieci hydraulicznej o dowolnej topologii

 • 100. Metoda oczkowo-węzłowa obliczania sieci gazowych

Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13