Czasopisma krajowe

 • 1. Technologie Power-to-gas: analiza wrażliwości elementów systemu gazowniczego na podwyższone stężenie wodoru w sieci

  Autorzy: Maciej Chaczykowski,  Andrzej J. Osiadacz
  Przegląd gazowniczy 1 (49) 40-44, 2016

 • 2. Organic Rankine cycle for residual heat to power conversion in natural gas compressor station. Part II: Plant simulation and optimisation study.

  Autorzy: Maciej Chaczykowski
  Archives of Mining Sciences, 61(2), 259-274., 2016

 • 3. Organic Rankine cycle for residual heat to power conversion in natural gas compressor station. Part I: Modelling and optimisation framework.

  Autorzy: Maciej Chaczykowski
  Archives of Mining Sciences 61(2) 245-258, 2016

 • 4. Dynamic control for gas pipeline systems

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Archives of Mining Sciences, 61(1), 69-82, 2016

 • 5. Analiza procesu chłodzenia gazu w tłoczni systemu przesyłowego

  Autorzy: 105. Andrzej J. Osiadacz, Woliński, K.
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2016

 • 6. Komputerowa metoda wykrywania nieszczelności w gazowych sieciach przesyłowych. Cz. II

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1 (90) 2016

 • 7. Zarządzanie systemem gazowniczym w warunkach zróżnicowanej jakości gazu

  Autorzy: Maciej Chaczykowski,  Andrzej J. Osiadacz,
  Przegląd gazowniczy 3 (47), 12-17 2015

 • 8. Komputerowa metoda wykrywania nieszczelności w gazowych sieciach przesyłowych. Cz. I

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 12 (LXXXIX) 426-431, 2015

 • 9. Weryfikacja modelu stacjonarnego przepływu gazu w rurociągu

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Paweł Zarodkiewicz
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 8 (LXXXVIII) 294-298, 2014

 • 10. Assessing hydrate formation in natural gas pipelines under transient operation

  Autorzy: 101. Andrzej J. Osiadacz, Ferdinand E. Uilhoorn, Maciej Chaczykowski
  Archives of Mining Sciences 58(1) 131-144, 2013

 • 11. Oprogramowanie do badania właściwości dynamicznych sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński
  Rynek Energii 2 (2013) 104-109

 • 12. Non-linear optimization of high-pressure gas networks with respect to hydrate control

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Ferdinand E. Uilhoorn, Maciej Chaczykowski
  Archives of Mining Sciences 57(3) 627-643, 2012

 • 13. Komputerowa symulacja zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci ciepłowniczej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 43(10) 408-414, 2012

 • 14. Wykorzystanie gazu do ogrzewania budynków przez promieniowanie

  Autorzy: Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 2(VII) 11-14, 2012

 • 15. Analiza wpływu rozproszonych zasobników ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Małgorzata Kwestarz
  Rynek Energii 5: 59-66, 2012

 • 16. Comparative assesment of steady-state pipeline gas flow models

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz
  Archives of Mining Sciences 57(1) 23-38, 2012

 • 17. Pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci ciepłowniczych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 43 (12) 526-529, 2012

 • 18. Metody wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1 (LXXXVI) 2-5, 2012

 • 19. Możliwości wykorzystania ciepła odpadowego w tłoczni gazu.

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Woliński, K.
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 42(1), 9-13, 2011

 • 20. Metody pośrednie wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 11 (LXXXV) 423-426, 2011

 • 21. Zjawisko uderzenia hydraulicznego w gazociągu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Paweł Kaczyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 4 (LXXXV) 2011

 • 22. Algorytm optymalnego sterowania siecią gazową wysokociśnieniową

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  Nowoczesne Gazownictwo 2(VI), 31-35, 2006

 • 23. Stacjonarne ogniwa paliwowe zasilane gazem ziemnym

  Autor: Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 1 (XI) ) 5-12, 2006

 • 24. Upraszczanie schematów sieci przesyłowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Dobrut G.
  Nowoczesne Gazownictwo 1(X) 37-43, 2005

 • 25. Modułowe stacje gazowe

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Krzysztof Wójcik
  Nowoczesne Gazownictwo 2 (X) 12-20, 2005

 • 26. Współczynnik ściśliwości. Praktyczne zastosowania współczynnika w gazownictwie

  Autorzy: Warowny, W., Andrzej J. Osiadacz
  Nowoczesne Gazownictwo 1(IX) 38-44, 2004

 • 27. Stanowisko pomiarowe do sprawdzania gazomierzy turbinowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Burda J., Maciej Chaczykowski, Nowak A.
  , Nowoczesne Gazownictwo 3(IX) 29-35, 2004

 • 28. SimNetSSV 5 - pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Arkadiusz Nowak
  Nowoczesne Gazownictwo 3 (IX) ) 37-40, 2004

 • 29. Wybrane aspekty kalkulacji taryf dystrybucyjnych w działalności regulowanej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Hinc, S.
  Nowoczesne Gazownictwo 3(VIII) 49-51, 2003

 • 30. Znaczenie systemów komunikacji i informacji w liberalizowanym rynku gazu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  Nowoczesne Gazownictwo 1(VIII) 5-8., 2003

 • 31. Liberalizacja rynku gazu ziemnego w Polsce.

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Tokarzewski, J., Piwowarski, A., Winter, J.
  Nowoczesne Gazownictwo 4(VIII) 29-40, 2003

 • 32. Nieizotermiczny przepływ gazu w stanie ustalonym

  Autor: Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 4 (VIII) 5-10, 2003

 • 33. Ocena efektywności ekonomicznej modernizacji ciepłowni miejskiej

  Autorzy: Agnieszka Bojanowicz, Maciej Chaczykowski, Jarosław Kurowski, Tadeusz Żórański
  Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 5-12, 2003

 • 34. Analiza kosztów usługi przesyłowej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Bojanowicz, A.
  Nowoczesne Gazownictwo 2(VII) 31-3, 2002

 • 35. Symulator polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia

  Autorzy: Adam Bartoszko, Maciej Chaczykowski, Jacek Kościanek
  Nowoczesne Gazownictwo 3 (VII) 5-9, 2002

 • 36. Podziemne moduły redukcyjne

  Autor: Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 1 (VII) 5-10, 2002

 • 37. Zasada TPA dla sieci gazociągów przesyłowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  Nowoczesne Gazownictwo 1(VI) 26-30, 2001

 • 38. Problemy rozwoju infrastruktury krajowego przesyłowego systemu gazu ziemnego

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Nowak, K.
  Nowoczesne Gazownictwo 4(VI) 25-27, 2001

 • 39. Simulation of non-isothermal transient gas flow in a pipeline

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz
  Archives of thermodynamics, 22(1-2), 51-70, 2001

 • 40. Thermodynamics of pipeline gas flow

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Archives of thermodynamics, 22(3-4), 53-67, 2001

 • 41. Bilans mocy w systemie przesyłowym a opis termodynamiczny przepływu gazu

  Autorzy: Andrzej Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 1 (VI) 31-36, 2001

 • 42. Model matematyczny uwzględniający pojemność cieplną otoczenia gazociągu do symulacji nieizotermicznego przepływu gazu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Pancewicz A.,
  z. 36, 37-70, 2000

 • 43. Wpływ zmienności parametrów wymiany ciepła na rozkład ciśnień wzdłuż gazociągu przy przepływie nieizotermicznym

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Pancewicz A.,
  , z. 36, 71-97., 2000

 • 44. Metoda prostych zastosowana w symulacji dynamicznej sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Środowiska, z. 35, s. 17-56, 2000

 • 45. Optimal control of high pressure gas networks by two different methods

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  Archives of Mining Sciences 45(2), 199-219, 2000

 • 46. Optimisation in natural gas transmission networks

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  Archives of Mining Sciences, 45(3), 389-408, 2000

 • 47. Nowoczesne techniki grzewcze z wykorzystaniem gazu ziemnego

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz, Rubik, M.
  Nowoczesne Gazownictwo 4(V) 16-25, 2000

 • 48. Moduły grzewczo-chłodzące napędzane silnikiem gazowym

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 4(IV) 22-26, 1999

 • 49. Symulacja statyczna sieci gazowej wysokiego ciśnienia na terenie K.O.Z.G.

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Chomiuk, J. Kowalczyk, D.
  Nowoczesne Gazownictwo 2(IV), 19-31, 1999

 • 50. Pakiet do symulacji dynamicznej sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 3(IV) 30-36, 1999

 • 51. Moduły grzewczo-chłodzące napędzane silnikiem gazowym

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 4(IV) 22-26, 1999

 • 52. Symulacja dynamiczna sieci gazowej na komputerze wieloprocesorowym. Cz. 2 Realizacja algorytmu w wersji równoległej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Pill, P.
  Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, 75-91, 1998

 • 53. Symulacja równoległa sieci gazowej w stanach nieustalonych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Pill, P., Wiśniewski, M.
  Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska, z. 2, 91-102, 1998

 • 54. Oprogramowanie do obliczania i ewidencji sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Zelman, H., Krawczyński, T.
  Nowoczesne Gazownictwo 3(III), 33-41, 1998

 • 55. Symulacja dynamiczna sieci gazowej na komputerze wieloprocesorowym" cz. II

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Pill P.
  z. 24 s. 75-92, 1998

 • 56. Symulacja dynamiczna sieci gazowej na komputerze wieloprocesorowym" cz. I

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Pill P.
  z. 22, s. 71-92, 1997

 • 57. Minimalizacja kosztów eksploatacji sieci gazowych wysokociśnieniowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Wiśniewski, M.
  Nowoczesne Gazownictwo 1(II), 17-21, 1997

 • 58. Mathematical Models for Transient Flow of Gas and Water

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Środowiska, z. 21, s. 65-82, 1996

 • 59. Analiza porównawcza metody charakterystyk i metody prostych w zastosowaniu do symulacji nieustalonego przepływu gazu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  z. 21, s. 83-102, 1996

 • 60. Wyznaczanie współczynników oporów liniowych w obliczeniach symulacyjnych gazociągów

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  z. 21, s. 103-118, 1996

 • 61. Pakiet do symulacji statycznej sieci gazowych SimNetSSV wersja 2.2.

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Zelman, H., Krawczyński, T.
  Nowoczesne Gazownictwo 1(I), 22-29, 1996

 • 62. Pakiet do symulacji statycznej sieci gazowych o dowolnej konfiguracji. SimNetSSV v 1.1

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Zelman, H., Krawczyński, T.
  GWiTS Nr 6, 23-29, 1995

 • 63. Badania symulacyjne miejskiej sieci gazowej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Zwoliński M, Derlicka M.
  GWiTS, Nr 5, 1995 25-31, 1995

 • 64. Pakiet do symulacji statycznej sieci gazowych o dowolnej konfiguracji

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Zelman, H., Krawczyński, T.
  GWiTS, Nr 10, 36-44, 1994

 • 65. Metody symulacji sieci gazowych w stanach ustalonych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 7, 13-19, 1993

 • 66. Symulacja statyczna i dynamiczna sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 12, 27-33, 1992

 • 67. Komputerowe metody obliczania sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 10, 16-21, 1992

 • 68. Analiza porównawcza metod stosowanych do symulacji sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Rudowski K.
  AAiT, tom XXXI, z. 3, 279-288, 1986

 • 69. Analiza metod oczkowych stosowanych do symulacji sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Rudowski K.
  AAiT, tom XXXI, z. 4, 345-353, 1986

 • 70. Symulacja przepływów nieustalonych w sieciach gazowych o dowolnej konfiguracji

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  AAiT, tom XXXV, z. 3-4, 199-211, 1983

 • 71. Symulacja przepływów ustalonych w sieciach gazowych wysokociśnieniowych o dowolnej konfiguracji

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  AAiT, tom XXVII, z. 3-4, 213-223, 1982

 • 72. Metoda odwzorowania sieci hydraulicznej o dowolnej topologii

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 5, 54-57, 1982

 • 73. Metoda oczkowo-węzłowa obliczania sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 11/12, 267-269, 1981

 • 74. Rozwój krajowego systemu sterowania układami przesyłu i rozdziału paliw gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Piekarski M.
  Nafta, Nr 2, 67-71, 1981

 • 75. Stosowane metody symulacji sieci gazowych w stanach ustalonych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 3, 73-76, 1981

 • 76. Porównanie węzłowych i oczkowych metod symulacji sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 9, 215-218, 1981

 • 77. Metoda wyznaczania charakterystyki obciążeniowej motosprężarki Cooper-Bessemer

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  GWITS, Nr 3, 67-70, 1979

 • 78. Wybór optymalnej metody numerycznej rozwiązywania dynamicznego modelu gazociągu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Król W.
  ZN IGNiG, Nr 30, 1979

 • 79. Optymalne sterowanie stacją przetłoczną gazu ziemnego

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  Archiwum Automatyki i Telemechaniki (AAiT), tom XXIII, z. 4, 472 -482, 1978

 • 80. Zagadnienia związane ze schodkowo-zmiennym sterowaniem stacją przetłoczną

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 2, 58-60, 1977

 • 81. Algorytm kontroli parametrów pracy motosprężarki gazowej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 4, 101 -103, 1977

 • 82. Zastosowanie metod programowania wypukłego i funkcji kar do wyznaczania optymalnego sterowania tłoczniami

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  ZN IGNiG, Nr 11, 1977

 • 83. Modele matematyczne pneumatycznej linii długiej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  ZN IGNiG, Nr.12., 1977

 • 84. Własności dynamiczne motosprężarki gazowej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 5, 154-156, 1976

 • 85. Identyfikacja własności stacji przetłocznej gazu ziemnego jako obiektu optymalnego sterowania

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  Zeszyty Naukowe Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZN IGNiG), Nr 5, 1976

 • 86. Własności statyczne motosprężarki gazowej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 9, 259-262, 1976

 • 87. Funkcje cyfrowego układu automatycznego sterowania motosprężarką gazową

  Autorzy: Kuliński M., Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 7/8, 252-254, 1975

 • 88. Algorytm wyszukiwania żądanych parametrów pracy tłoczni

  Autorzy:Kuliński M., Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 9, 270-, 1975

 • 89. Cyfrowy pneumatyczny układ automatycznego sterowania motosprężarką gazową

  Autorzy:Kuliński M., Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 10, 314-316, 1975

 • 90. Zliczanie sygnałów pneumatycznych będących funkcją natężenia przepływu gazu

  Autorzy: Lammel L., Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 4, 106-111, 1973

 • 91. Układ automatycznej regulacji wartości opałowej gazu miejskiego

  Autorzy: Hejna C., Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 2, 46-50, 1971

 • 92. Pomiar natężenia przepływu gazu

  Autorzy: Dąbski M., Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 4, 110-114, 1971

 • 93. Układy automatycznej korekcji natężenia przepływu gazu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Piekarski M.
  GWiTS, Nr 8, 254-258, 1970

 • 94. Pneumatyczne elementy automatyki stosowane w przemyśle gazowniczym

  Autorzy: Lammel L., Andrzej J. Osiadacz
  Gaz , Woda i Technika Sanitarna (GWiTS), Nr 7, 218-223, 1970

Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13