Czasopisma krajowe

 • 1. Statyczna symulacja sieci gazowych z wieloma źródłami o zróżnicowanej jakości gazu

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Chaczykowski, Ł Kotyński, M Kwestarz,
  Przemysł Chemiczny 98 (2), 2019, 293-297

 • 2. Prognoza zaopatrzenia na gaz ziemny oraz na moce przesyłowe gazu ziemnego przez segment elektroenergetyki gazowej w Polsce w perspektywie 2040 roku

  Autorzy: Jacek Ciborski, Andrzej J. Osiadacz,
  GWiTS, 4/2019, s. 114-121

 • 3. Prognoza zapotrzebowania krajowego na gaz ziemny oraz na usługę przesyłową gazu ziemnego na potrzeby rynku krajowego w perspektywie 2040 roku

  Autorzy: Jacek Ciborski, Andrzej J. Osiadacz,
  GWiTS, 4/2019, s. 121-131

 • 4. Zastosowanie optymalizacji dwukryterialnej do sterowania systemem przesyłowym gazu ziemnego

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Niccolo Isoli,
  GWiTS, nr 3/2019, s. 78-84

 • 5. Wykorzystanie energii odpadowej w stacjach gazowych zeroenergetycznych , bezemisyjnych

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata,
  Przegląd gazowniczy, marzec 2019r., ss.18-24

 • 6. Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości zasilania zakładu produkcyjnego gazem płynnym oraz gazem skroplonym

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Michał Kwasniewski,
  GWiTS, 1/2019, s. 2-9

 • 7. Nowoczesne zarządzanie siecią ciepłownicza

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, David Blanco, Bartosz Kajak,
  GWiTS, nr 12/2018, s. 479-486

 • 8. Hybrydowa instalacja OZE do podgrzewania gazu w stacjach gazowych

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Kwestarz, M Chaczykowski,
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6, 2018, 202-206

 • 9. Koncepcja zero-energetycznej stacji gazowej dla przemysłu gazowniczego

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Chaczykowski, M Kwestarz, N Isoli,
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 4, 2018, 122-126

 • 10. Ciepło systemowe elementem transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata,
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, vol. 49, nr 3, 2018, ss. 83-89, DOI:10.15199/9.2018.3.1

 • 11. Ocena ryzyka eksploatacji sieci ciepłowniczych adaptacyjną metodą opartą na modelu Muhlbauera

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata,
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, vol. 49, nr 1, 2018, ss. 3-9,DOI:10.15199/9.2018.1.1

 • 12. Optymalne koncepcje lokalnego zagospodarowania gazu z formacji łupkowych

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Chaczykowski, Ł Kotyński, M Kwestarz,
  Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu, 223, t. 1, 2018, 201-273

 • 13. Zastosowanie systemów GIS w ciepłownictwie

  Autorzy: 1. Kotyński Łukasz, Kwestarz Małgorzata,
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, vol. 48, nr 11, 2017, ss. 443-448, DOI:10.15199/9.2017.11.1

 • 14. Rurociągowy transport CO2 na potrzeby geologicznej sekwestracji

  Autorzy: M Chaczykowski, AJ Osiadacz,
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 10, 2017, 388-391

 • 15. Inteligentne systemy pomiarowe w ciepłownictwie

  Autorzy: M Chaczykowski, M Kwestarz, AJ Osiadacz,
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 48 (3) 2017, 95-100

 • 16. Applying Indexing Method to District Heating Network Risk Assessment by Using GIS, bezemisyjnych

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata,
  IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, vol. 14, nr 5 Ver. II, 2017, ss. 32-40, DOI:10.9790/1684-1405023240

 • 17. Complete Analysis of the Impact of Distributed Heat Accumulators on the Efficiency of the District Heating Networks

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata,
  IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, vol. 14, nr 3 Ver. III, 2017, ss. 43-49, DOI:10.9790/1684-1403034349

 • 18. Energetyka wiatrowa blisko, coraz bliżej

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata,
  Studia Mazowieckie, vol. XII/XXVI, nr 3, 2017, ss. 121-148

 • 19. Kominek jako alternatywne, odnawialne źródło energii w domu jednorodzinnym

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata,
  Studia Mazowieckie, vol. XII/XXVI , nr 3, 2017, ss. 149-170

 • 20. Metoda oceny ryzyka eksploatacji sieci wodociągowej

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata,
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna, vol. 91, nr 12, 2017, ss. 477-483, DOI:10.15199/17.2017.12.2

 • 21. Mobilność elektryczna szansą na redukcję emisji zanieczyszczeń w sektorze transportu kołowego

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata, Muszyńska M,
  Nowa Energia , nr 4, 2017, ss. 68-70

 • 22. Ryzyko inwestycyjne budowy źródła gazu niekonwencjonalnego

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata, Juszczak K,
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna, vol. 91, nr 3, 2017, ss. 82-88, DOI:10.15199/17.2017.3.1

 • 23. Standard energetyczny domu wolnostojącego małokubaturowego

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata,
  Studia Mazowieckie, vol. XII/XXVI , nr 1, 2017, ss. 113-129

 • 24. The Application of W. Kent Muhlbauer’s Model For The Risk Assessment of District Heating Networks

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata,
  IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, vol. 14, nr 3 Ver. VII, 2017, ss. 65-73, DOI:10.9790/1684-1403076573

 • 25. Technologie Power-to-gas: analiza wrażliwości elementów systemu gazowniczego na podwyższone stężenie wodoru w sieci

  Autorzy: Maciej Chaczykowski,  Andrzej J. Osiadacz
  Przegląd gazowniczy 1 (49) 40-44, 2016

 • 26. Organic Rankine cycle for residual heat to power conversion in natural gas compressor station. Part II: Plant simulation and optimisation study.

  Autorzy: Maciej Chaczykowski
  Archives of Mining Sciences, 61(2), 259-274., 2016

 • 27. Organic Rankine cycle for residual heat to power conversion in natural gas compressor station. Part I: Modelling and optimisation framework.

  Autorzy: Maciej Chaczykowski
  Archives of Mining Sciences 61(2) 245-258, 2016

 • 28. Dynamic control for gas pipeline systems

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Archives of Mining Sciences, 61(1), 69-82, 2016

 • 29. Magazynowanie ciepła - rodzaje magazynów

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata,
  Czysta Energia, nr 12(185), 2016, ss. 29-35

 • 30. Analiza procesu chłodzenia gazu w tłoczni systemu przesyłowego

  Autorzy: 105. Andrzej J. Osiadacz, Woliński, K.
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2016

 • 31. Komputerowa metoda wykrywania nieszczelności w gazowych sieciach przesyłowych. Cz. II

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1 (90) 2016

 • 32. Systemy ciepłownicze w 2050 roku – perspektywy i wyzwania

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Chaczykowski, M Kwestarz,
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 47 (10) 2016, 391-399

 • 33. Zarządzanie systemem gazowniczym w warunkach zróżnicowanej jakości gazu

  Autorzy: Maciej Chaczykowski,  Andrzej J. Osiadacz,
  Przegląd gazowniczy 3 (47), 12-17 2015

 • 34. Impulsowe i rezystancyjne systemy alarmowe w preizolowanych sieciach ciepłowniczych

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata, Kaflik Aleksandra,
  Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja, vol. 46, nr 12, 2015, ss. 458-462, DOI:10.15199/9.2015.12.2

 • 35. Komputerowa metoda wykrywania nieszczelności w gazowych sieciach przesyłowych. Cz. I

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 12 (LXXXIX) 426-431, 2015

 • 36. Weryfikacja modelu stacjonarnego przepływu gazu w rurociągu

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Paweł Zarodkiewicz
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 8 (LXXXVIII) 294-298, 2014

 • 37. Assessing hydrate formation in natural gas pipelines under transient operation

  Autorzy: 101. Andrzej J. Osiadacz, Ferdinand E. Uilhoorn, Maciej Chaczykowski
  Archives of Mining Sciences 58(1) 131-144, 2013

 • 38. Oprogramowanie do badania właściwości dynamicznych sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński
  Rynek Energii 2 (2013) 104-109

 • 39. Ocena poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie ciepłowniczym

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata, Wójcik G,
  Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja, vol. 44, nr 6, 2013, ss. 223-228

 • 40. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata, Wójcik G,
  Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja, vol. 44, nr 5, 2013, ss. 186-191.

 • 41. Non-linear optimization of high-pressure gas networks with respect to hydrate control

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Ferdinand E. Uilhoorn, Maciej Chaczykowski
  Archives of Mining Sciences 57(3) 627-643, 2012

 • 42. Analiza wpływu rozproszonych zasobników ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Małgorzata Kwestarz
  Rynek Energii 5: 59-66, 2012

 • 43. Komputerowa symulacja zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci ciepłowniczej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 43(10) 408-414, 2012

 • 44. Comparative assesment of steady-state pipeline gas flow models

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz
  Archives of Mining Sciences 57(1) 23-38, 2012

 • 45. Wykorzystanie gazu do ogrzewania budynków przez promieniowanie

  Autorzy: Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 2(VII) 11-14, 2012

 • 46. Zarys analiz ekonomicznych scenariuszy rozwojowych systemów energetycznych gminy

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata,
  Energetyka gazowa, nr 12, 2012, ss. 1-10

 • 47. Pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci ciepłowniczych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 43 (12) 526-529, 2012

 • 48. Zarys analiz ekonomicznych scenariuszy rozwojowych systemów energetycznych gminy

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata,
  Energetyka gazowa, nr 1 12/2011, ss.40-4

 • 49. Magazynowanie ciepła w zasobnikach i ich wpływ na parametry pracy sieci ciepłowniczej

  Autorzy: Kwestarz Małgorzata,
  Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja, vol. 43, nr 10, 2012, ss. 416-422

 • 50. Metody wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1 (LXXXVI) 2-5, 2012

 • 51. Możliwości wykorzystania ciepła odpadowego w tłoczni gazu.

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Woliński, K.
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 42(1), 9-13, 2011

 • 52. Metody pośrednie wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 11 (LXXXV) 423-426, 2011

 • 53. Zjawisko uderzenia hydraulicznego w gazociągu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Paweł Kaczyński
  Gaz, Woda i Technika Sanitarna 4 (LXXXV) 2011

 • 54. Algorytm optymalnego sterowania siecią gazową wysokociśnieniową

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  Nowoczesne Gazownictwo 2(VI), 31-35, 2006

 • 55. Stacjonarne ogniwa paliwowe zasilane gazem ziemnym

  Autor: Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 1 (XI) ) 5-12, 2006

 • 56. Upraszczanie schematów sieci przesyłowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Dobrut G.
  Nowoczesne Gazownictwo 1(X) 37-43, 2005

 • 57. Modułowe stacje gazowe

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Krzysztof Wójcik
  Nowoczesne Gazownictwo 2 (X) 12-20, 2005

 • 58. Stanowisko pomiarowe do sprawdzania gazomierzy turbinowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Burda J., Maciej Chaczykowski, Nowak A.
  , Nowoczesne Gazownictwo 3(IX) 29-35, 2004

 • 59. Współczynnik ściśliwości. Praktyczne zastosowania współczynnika w gazownictwie

  Autorzy: Warowny, W., Andrzej J. Osiadacz
  Nowoczesne Gazownictwo 1(IX) 38-44, 2004

 • 60. SimNetSSV 5 - pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Arkadiusz Nowak
  Nowoczesne Gazownictwo 3 (IX) ) 37-40, 2004

 • 61. Liberalizacja rynku gazu ziemnego w Polsce.

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Tokarzewski, J., Piwowarski, A., Winter, J.
  Nowoczesne Gazownictwo 4(VIII) 29-40, 2003

 • 62. Wybrane aspekty kalkulacji taryf dystrybucyjnych w działalności regulowanej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Hinc, S.
  Nowoczesne Gazownictwo 3(VIII) 49-51, 2003

 • 63. Znaczenie systemów komunikacji i informacji w liberalizowanym rynku gazu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  Nowoczesne Gazownictwo 1(VIII) 5-8., 2003

 • 64. Nieizotermiczny przepływ gazu w stanie ustalonym

  Autor: Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 4 (VIII) 5-10, 2003

 • 65. Ocena efektywności ekonomicznej modernizacji ciepłowni miejskiej

  Autorzy: Agnieszka Bojanowicz, Maciej Chaczykowski, Jarosław Kurowski, Tadeusz Żórański
  Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 5-12, 2003

 • 66. Analiza kosztów usługi przesyłowej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Bojanowicz, A.
  Nowoczesne Gazownictwo 2(VII) 31-3, 2002

 • 67. Symulator polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia

  Autorzy: Adam Bartoszko, Maciej Chaczykowski, Jacek Kościanek
  Nowoczesne Gazownictwo 3 (VII) 5-9, 2002

 • 68. Podziemne moduły redukcyjne

  Autor: Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 1 (VII) 5-10, 2002

 • 69. Problemy rozwoju infrastruktury krajowego przesyłowego systemu gazu ziemnego

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Nowak, K.
  Nowoczesne Gazownictwo 4(VI) 25-27, 2001

 • 70. Simulation of non-isothermal transient gas flow in a pipeline

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz
  Archives of thermodynamics, 22(1-2), 51-70, 2001

 • 71. Thermodynamics of pipeline gas flow

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Archives of thermodynamics, 22(3-4), 53-67, 2001

 • 72. Zasada TPA dla sieci gazociągów przesyłowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  Nowoczesne Gazownictwo 1(VI) 26-30, 2001

 • 73. Bilans mocy w systemie przesyłowym a opis termodynamiczny przepływu gazu

  Autorzy: Andrzej Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 1 (VI) 31-36, 2001

 • 74. Model matematyczny uwzględniający pojemność cieplną otoczenia gazociągu do symulacji nieizotermicznego przepływu gazu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Pancewicz A.,
  z. 36, 37-70, 2000

 • 75. Wpływ zmienności parametrów wymiany ciepła na rozkład ciśnień wzdłuż gazociągu przy przepływie nieizotermicznym

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Pancewicz A.,
  , z. 36, 71-97., 2000

 • 76. Metoda prostych zastosowana w symulacji dynamicznej sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Środowiska, z. 35, s. 17-56, 2000

 • 77. Optimal control of high pressure gas networks by two different methods

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  Archives of Mining Sciences 45(2), 199-219, 2000

 • 78. Optimisation in natural gas transmission networks

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  Archives of Mining Sciences, 45(3), 389-408, 2000

 • 79. Nowoczesne techniki grzewcze z wykorzystaniem gazu ziemnego

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz, Rubik, M.
  Nowoczesne Gazownictwo 4(V) 16-25, 2000

 • 80. Moduły grzewczo-chłodzące napędzane silnikiem gazowym

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 4(IV) 22-26, 1999

 • 81. Pakiet do symulacji dynamicznej sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 3(IV) 30-36, 1999

 • 82. Symulacja statyczna sieci gazowej wysokiego ciśnienia na terenie K.O.Z.G.

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Chomiuk, J. Kowalczyk, D.
  Nowoczesne Gazownictwo 2(IV), 19-31, 1999

 • 83. Moduły grzewczo-chłodzące napędzane silnikiem gazowym

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  Nowoczesne Gazownictwo 4(IV) 22-26, 1999

 • 84. Symulacja dynamiczna sieci gazowej na komputerze wieloprocesorowym. Cz. 2 Realizacja algorytmu w wersji równoległej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Pill, P.
  Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, 75-91, 1998

 • 85. Symulacja równoległa sieci gazowej w stanach nieustalonych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Pill, P., Wiśniewski, M.
  Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska, z. 2, 91-102, 1998

 • 86. Oprogramowanie do obliczania i ewidencji sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Zelman, H., Krawczyński, T.
  Nowoczesne Gazownictwo 3(III), 33-41, 1998

 • 87. Symulacja dynamiczna sieci gazowej na komputerze wieloprocesorowym" cz. II

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Pill P.
  z. 24 s. 75-92, 1998

 • 88. Symulacja dynamiczna sieci gazowej na komputerze wieloprocesorowym" cz. I

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Pill P.
  z. 22, s. 71-92, 1997

 • 89. Minimalizacja kosztów eksploatacji sieci gazowych wysokociśnieniowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Wiśniewski, M.
  Nowoczesne Gazownictwo 1(II), 17-21, 1997

 • 90. Pakiet do symulacji statycznej sieci gazowych SimNetSSV wersja 2.2.

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Zelman, H., Krawczyński, T.
  Nowoczesne Gazownictwo 1(I), 22-29, 1996

 • 91. Wyznaczanie współczynników oporów liniowych w obliczeniach symulacyjnych gazociągów

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  z. 21, s. 103-118, 1996

 • 92. Analiza porównawcza metody charakterystyk i metody prostych w zastosowaniu do symulacji nieustalonego przepływu gazu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  z. 21, s. 83-102, 1996

 • 93. Mathematical Models for Transient Flow of Gas and Water

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Środowiska, z. 21, s. 65-82, 1996

 • 94. Pakiet do symulacji statycznej sieci gazowych o dowolnej konfiguracji. SimNetSSV v 1.1

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Zelman, H., Krawczyński, T.
  GWiTS Nr 6, 23-29, 1995

 • 95. Badania symulacyjne miejskiej sieci gazowej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Zwoliński M, Derlicka M.
  GWiTS, Nr 5, 1995 25-31, 1995

 • 96. Pakiet do symulacji statycznej sieci gazowych o dowolnej konfiguracji

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Zelman, H., Krawczyński, T.
  GWiTS, Nr 10, 36-44, 1994

 • 97. Metody symulacji sieci gazowych w stanach ustalonych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 7, 13-19, 1993

 • 98. Symulacja statyczna i dynamiczna sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 12, 27-33, 1992

 • 99. Komputerowe metody obliczania sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  GWiTS, Nr 10, 16-21, 1992

 • 100. Analiza porównawcza metod stosowanych do symulacji sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Rudowski K.
  AAiT, tom XXXI, z. 3, 279-288, 1986

Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13