Analiza ekonomiczna modernizacji źródeł ciepła

Zastąpienie kotłowni węglowych gazowymi źródłami ciepła przynosi szerokie korzyści środowiskowe. Z drugiej jednak strony decyzje o budowie kotłowni gazowej muszą zostać podjęte po wnikliwej analizie efektywności ekonomicznej inwestycji.

Do obliczeń efektywności ekonomicznej zamiany kotłów węglowych na gazowe stosuje się ogólnie przyjęte metody oceny inwestycji. Powszechnie stosowane wskaźniki to wartość zaktualizowana netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Ocena inwestycji może być rozszerzona o analizę wskaźników rentowności i płynności finansowej takich jak: zyskowność sprzedaży, rentowność netto i brutto, stopa zwrotu kapitału i nakładów, pokrycie odsetek zyskiem.

Wykonywana przez Fluid Systems Sp. z o.o. analiza ekonomiczna zawiera:

 • zestawienie środków pieniężnych i wyliczenie NPV oraz IRR,
 • zestawienie całkowitych kosztów produkcji,
 • analiza strumieni pieniężnych,
 • obliczenia związane z kredytem,
 • zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,
 • rachunek zysków i strat,
 • parametry oceny inwestycji.

Technologią wykorzystywaną w wielu krajach i przynoszącą szerokie korzyści ekonomiczne i środowiskowe jest skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (ang. Combined Heat and Power – CHP, nazywane kogeneracją) w oparciu o paliwa gazowe. Dzięki znacznemu postępowi w dziedzinie konstrukcji gazowych silników spalinowych i turbin gazowych gospodarka skojarzoną stała się racjonalnym rozwiązaniem dla szerokiej grupy odbiorców energii. Podobnie jak przy budowie kotłowni gazowych decyzje o budowie elektrociepłowni muszą być podejmowane po analizie opłacalności inwestycji.

Efektywność ekonomiczną małych i średnich układów skojarzonych oceniamy w oparciu o:

 • parametry techniczne układu,
 • nakłady inwestycyjne ,
 • ceny sprzedaży energii elektrycznej,
 • ceny sprzedaży ciepła,
 • stopnia wykorzystania układu,
 • ceny paliwa gazowego,
 • pozostałe składniki kosztowe takie jak np. koszty eksploatacji i remontów.
Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13