OptNet SSC

Właściwości obliczeniowe:

OptNet SSC jest programem pozwalającym określić maksymalną przepustowość sieci gazowej o dowolnej strukturze. Wykorzystując algorytmy programowania liniowego wyznaczane są parametry pracy źródła (źródeł) oraz elementów nierurowych sieci (tłocznie, stacje gazowe, reduktory, węzły systemowe itp.) przy których ilości gazu odbierane z sieci osiągają wartości maksymalne. W procesie optymalizacji uwzględniane są jednocześnie ograniczenia eksploatacyjne narzucone na ciśnienie w wybranych punktach sieci oraz na prędkość w rurach. Program posiada opcje pozwalające na maksymalizację przepustowości zakładając, że zwiększanie poboru może następować we wszystkich punktach odbioru gazu lub tylko w wybranych węzłach. Umożliwia maksymalizację przepustowości sieci o dowolnym poziomie ciśnienia jak również o kilku poziomach ciśnienia jednocześnie.

Zastosowania:

Świadczenie usługi przesyłowej/dystrybucyjnej przez Operatora sieci gazowej wymaga m.in. informacji na temat maksymalnej przepustowości sieci. Maksymalna przepustowość sieci gazowej jest to maksymalny strumień objętości/masy przesyłany tą siecią przy spełnieniu ograniczeń narzuconych na ciśnienie w wybranych punktach oraz prędkość w określonych segmentach tej sieci.

Wiedza Operatora w tym zakresie jest niezbędna ze względu na:

  • prawidłowo realizowaną usługę przesyłową/dystrybucyjną,
  • efektywną ekonomicznie rozbudowę sieci wynikającą z prognozowanego lub planowanego wzrostu zużycia gazu.

Zamawianie usługi przesyłowej/dystrybucyjnej polega na złożeniu przez ZUP/ZUD wniosku o usługę przesyłową/dystrybucyjną, który następnie jest analizowany przez Operatora z punktu widzenia możliwości jej realizacji.

Prawidłowa realizacja usługi transportu gazu polega na przesłaniu z określonego punktu do określonego punktu sieci określonej ilości gazu, w określonym przedziale czasu zachowując odpowiednie warunki ciśnieniowe. OptNet SSC pozwala na określenie maksymalnej przepustowości sieci gazowej o dowolnej strukturze i dowolnym poziomie ciśnienia lub kilku poziomach ciśnienia, w której mamy do czynienia z ustalonym przepływem gazu. Zadanie maksymalizacji przepustowości zostało zdefiniowane jako zadanie programowania liniowego po uprzednim zlinearyzowaniu równania przepływu. Celem optymalizacji jest znalezienie takich wartości obciążenia sieci i takich parametrów pracy elementów nierurowych, aby przepustowość sieci była maksymalna.

Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13