Kontakt

Siedziba i biuro:

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13

Adres do korespondencji:
02 - 201 Warszawa 124,
skr. poczt. 14
ul. Opaczewska 43
Konto:
PKO BP S.A.
I oddz. w Warszawie
nr: 15 1020 1013 0000 0602 0109 6502
NIP:
524-10-14-503
REGON:
010386061
KRS:
0000057446
Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13