Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), pragniemy poinformować Państwa o szczegółach dotyczących nowych zasad przetwarzania Państwa danych.

 1. Przedsiębiorstwo Fluid Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Opaczewska 43 lok. 13, 02-201 Warszawa, skr. poczt. 14 (dalej „FluidSystems”) jest administratorem Państwa danych osobowyc na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.
 2. Państwa dane są przetwarzane są stosownie do art. 6 ust. 1 pkt b), c), d) oraz f) RODO.
 3. Państwa dane są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług przez FluidSystems w szczególności w celu:
 • przygotowywania, negocjowania i zawierania umów,
 • wystawiania faktur,
 • realizacji sprzedaży,
 • dochodzenia roszczeń w imieniu własnym,
 • świadczenia usług doradczych,
 • wsparcia technicznego w zakresie użytkowania programów komputerowych środowiska SimNet,
 • informowania o nowych aktualizacjach i możliwościach przedłużenia licencji bądź wykupu nowych pakietów,
 • dostępu do nowych aktualizacji,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków podatkowych, z zakresu rachunkowości, statystycznych i archiwizacyjnych. 
 1. Państwa dane przetwarzane przez FluidSystems obejmują:
 • imiona i nazwisko,
 • adresy,
 • adresy e-mail,
 • numery telefonów

oraz w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń lub przygotowania umów:

 • PESEL,
 • NIP,
 • dane dotyczące dokumentów tożsamości lub w nich zawarte.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez FluidSystems. Państwa dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług przez FluidSystems, a także podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, podatkowe lub informatyczne na rzecz FluidSystems. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane będziemy także udostępniać sądom i organom administracji publicznej lub władzy.

 1. Państwa dane będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania umów z FluidSystems i okres przedawnienia roszczeń z nich wynikających względnie dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku ze zdarzeniami, których dotyczą usługi świadczone przez FluidSystems, to jest przez maksymalny okres przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo polskie.
 2. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak gdy z uwagi na przepisy prawa jesteśmy uprawnieni do dalszego przetwarzania danych.
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub właściwych przepisów prawa polskiego wdrażających RODO (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018 r).
 4. Państwa dane nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@fluidsystems.pl z dopiskiem „RODO”.

 

Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13