SimNet SSWater

SimNet SSWater jest pakietem oprogramowania do statycznej symulacji sieci wodnych. Umożliwia symulację sieci wodnych o dowolnej konfiguracji i dowolnym poziomie ciśnienia.

Właściwości obliczeniowe

SimNet SSWater jest programem komputerowym przeznaczonym do symulacji statycznej sieci wodociągowych o dowolnej strukturze. W obliczanej sieci może występować dowolna liczba źródeł o różnych ciśnieniach lub wydajnościach oraz dowolna liczba innych elementów nie-liniowych: pompowni (pomp), zbiorników, reduktorów i zaworów. Elementy te mogą pracować z zadaną wartością jednego z następujących parametrów: ciśnienie wejściowe, ciśnienie wyjściowe, stopień sprężania (stopień redukcji), spadek ciśnienia (przyrost ciśnienia), przepływ. Ponadto, w sieci może znajdować się dowolna liczba zaworów odcinających, pracujących w stanach: otwarty / zamknięty.
Dzięki algorytmom symulacji możemy znacznie zmniejszyć nakłady finansowe na wyposażenie pomiarowe systemów zaopatrzenia w wodę a także uzyskać pełną i dokładną informację o systemie. Rezultatem symulacji są: wartości ciśnienia wody w węzłach, wartości przepływu i spadku mocy oraz średnie wartości: prędkości, liczby Reynoldsa, współczynnika oporów liniowych w rurach, brakujące wartości parametrów opisujących elementy nieliniowe oraz masa wody w sieci.

Zastosowania

Pakiet SimNet SSWater umożliwia realizację następujących funkcji:

  • przeprowadzanie symulacji sieci w celu analizy reakcji na określone wymuszenia lub zmiany konfiguracji sieci,
  • ocenę jakości pracy systemu telemetrycznego i urządzeń pomiarowych,
  • symulacja w celu monitorowania pracy sieci,
  • wydawanie zapewnień dostawy wody przyszłym odbiorcom,
  • sprawdzenie jakości funkcjonowania sieci podczas prowadzenia remontu wybranej jej części,
  • określenie masy wody traconej w systemie na skutek nieszczelności,
  • ocenę możliwości przepustowych sieci.
Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13