SimNet SSHeat


SimNet SSHeat jest pakietem oprogramowania do statycznej symulacji sieci ciepłowniczych. Umożliwia symulację sieci ciepłowniczych o dowolnej konfiguracji.

Właściwości obliczeniowe:

SimNet SSHeat jest programem komputerowym przeznaczonym do symulacji statycznej sieci ciepłowniczych o dowolnej strukturze i dowolnym poziomie ciśnienia. W obliczanej sieci może występować dowolna liczba źródeł ciepła o różnych wartościach temperatury oraz dowolna liczba innych elementów nieliniowych, takich jak pompownie i węzły cieplne. Elementy te mogą pracować z zadaną wartością parametrów, takich jak: ciśnienie wejściowe, ciśnienie wyjściowe, spadek ciśnienia (przyrost ciśnienia – wysokość podnoszenia), przepływ, temperatura, spadek temperatury. Ponadto, w sieci może znajdować się dowolna liczba zaworów odcinających, pracujących w stanach: otwarty / zamknięty.

Obliczenia cieplne i hydrauliczne sieci pozwalają określić straty ciepła w systemie, profile zmian temperatury w sieci, wymaganą wysokość ciśnienia dyspozycyjnego oraz natężenie przepływu wody w ciepłowni. Podczas jednoczesnej pracy takich elementów jak kotłownie, pompownie, sieci rozprowadzające czy węzły cieplne, występuje ich wzajemne oddziaływanie hydrauliczne. W sposób analogiczny jak w sieciach wodnych występuje zależność pomiędzy wysokością ciśnienia w dowolnym punkcie układu, natężeniem przepływu wody w dowolnym odcinku sieci lub w pompowni, a parametrami pracy źródeł ciepła i wartościami obciążeń węzłów cieplnych sieci.

Zastosowania

Pakiet SimNet SSHeat pozwala na realizację następujących funkcji:

  • badania zachowania się sieci w określonych warunkach,
  • wyznaczenie fragmentów, w których sieć jest przeciążona (wąskie gardła) i sformułowanie wytycznych do procesów modernizacji lub rozbudowy,
  • wyznaczenie fragmentów, w których istnieją rezerwy przepustowości,
  • określenie strat ciepła występujących w sieci,
  • wydawanie zapewnień dostawy ciepła przyszłym odbiorcom,
  • sprawdzenie jakości funkcjonowania sieci podczas remontów wybranej lub wyłączonej z powodu awarii części sieci,
  • ocenę jakości pracy systemu telemetrycznego i urządzeń pomiarowych,
  • zmniejszenie nakładów na wyposażenie pomiarowe sieci, poprzez określenie niezbędnej liczby urządzeń pomiarowych oraz ich lokalizacji (pomiary w innych punktach systemu mogą być zastąpione wynikami obliczeń symulacyjnych).
Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13