Programy optymalizacyjne

O ile symulacja zajmuje się badaniem zachowania się układu w określonych warunkach której wyniki stanowią w wielu przypadkach źródło wiedzy o możliwych reakcjach układu na określone wymuszenia, o tyle optymalizacja polega na znalezieniu rozwiązania spełniającego narzucone przez użytkownika warunki. Model matematyczny optymalizacji formułuje zadanie optymalizacji (maksymalizacji lub minimalizacji) określonej wielkości (fizycznej, technologicznej lub ekonomicznej) zwanej kryterium optymalizacji (wskaźnikiem jakości, funkcją celu) przy odpowiednich ograniczeniach. Te ostatnie, określające zazwyczaj dopuszczalne zakresy parametrów technicznych lub zasobów, występują w modelu w postaci równań lub nierówności algebraicznych, różniczkowych lub całkowych. Programy optymalizacyjne umożliwiają zatem, znalezienie takich warunków pracy systemu lub takich struktur, w których wartość wskażnika jakości tego procesu lub tej struktury będzie ekstremalizowana a jednocześnie parametry pracy układu nie przekroczą narzuconych na nie ograniczeń. W zależności od stosowanego modelu, optymalizację podobnie jak symulację dzielimy na statyczną i dynamiczną.

Więcej informacji do pobrania w formie pdf-ów:

Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13