Programy symulacyjne

Głównym celem stosowania programów symulacyjnych jest badanie zachowania się sieci płynowych(ciepłowniczych, gazowych oraz wodnych) w określonych warunkach. Rozwiązanie określonego układu równań opisujących sieć, dla założonych obciążeń i zasilań sieci da nam odpowiedź na pytania dotyczące wartości ciśnienia, przepływu oraz innych ruchowych parametrów pracy sieci w określonych jej punktach lub fragmentach. Pakiety symulacyjne mogą być stosowane do wspomagania projektowania i rozbudowy sieci płynowych oraz do nadzorowania bieżącej eksploatacji. Podczas projektowania i rozbudowy sieci można obliczyć wiele wariantów projektu i świadomie wybrać rozwiązanie spełniające kryteria techniczne i ekonomiczne. Pakiety symulacyjne dzielimy na statyczne i dynamiczne. Te ostatnie, umożliwiają obliczanie wartości wybranych parametrów w określonych chwilach czasowych. W przypadku symulacji dynamicznej, liczba danych wejściowych niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń jest znacznie większa w stosunku do symulacji statycznej ponieważ zarówno obciążenia jak również zasilanie mogą być funkcją czasu. 

Zastosowanie programu symulacyjnego pozwala:

 • zbadać zachowanie się sieci w określonych warunkach,
 • wyznaczyć fragmenty, w których sieć jest przeciążona (wąskie gardła) i sformułować wytyczne do procesów modernizacji lub rozbudowy,
 • wyznaczyć fragmenty, w których istnieją rezerwy przepustowości,
 • ocenić możliwości przepustowe sieci istniejącej i po planowanej rozbudowie,
 • wydawać zapewnienia dostawy (ciepła, gazu, wody) przyszłym odbiorcom,
 • sprawdzić jakość funkcjonowania sieci podczas remontów wybranej lub wyłączonej z powodu awarii części sieci,
 • ocenić jakość pracy systemu telemetrycznego i urządzeń pomiarowych,
 • zmniejszyć nakłady na wyposażenie pomiarowe sieci, poprzez określenie niezbędnej liczby urządzeń pomiarowych oraz ich lokalizację (pomiary w innych punktach systemu mogą być zastąpione wynikami obliczeń symulacyjnych).

Programy symulacyjne:

 • Pakiet do symulacji statycznej ( Oprogramowanie komercyjne )
  • SimNet SSGas - symulacja statyczna sieci gazowych
  • SimNet SSHeat - symulacja statyczna sieci ciepłowniczych
  • SimNet SSSewage - statyczna symulacja sieci kanalizacyjnych-ciśnieniowych
  • SimNet SSWater - symulacja statyczna sieci wodnych
 • Pakiety do symulacji dynamicznej ( Oprogramowanie komercyjne )
  • SimNet TSGas - symulacja dynamiczna sieci gazowych
  • SimNet TSWater - symulacja dynamiczna sieci wodnych
Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13