SimNet TSGas

SimNet TSGas jest pakietem oprogramowania do symulacji sieci gazowych w stanach nieustalonych. Umożliwia symulację sieci gazowych wysokiego ciśnienia (przesyłowych) o dowolnej konfiguracji.
W zależności od przyjętego modelu matematycznego, opisującego nieustalony przepływ gazu, pakiety do dynamicznej symulacji sieci gazowych dzielą się na dwie grupy. Pierwsza dotyczy przypadków, w których nieustalony przepływ gazu opisany jest układem równań różniczkowych cząstkowych typu hiperbolicznego(dotyczy szybkich zmian parametrów pracy gazociągu), druga grupa obejmuje programy, w których przepływ gazu opisany jest układem równań różniczkowych cząstkowych typu parabolicznego (wolniejsze zmiany w gazociągu). Modele nieizotermiczne (typu hiperbolicznego), w odróżnieniu od izotermicznych, pozwalają uwzględniać zmiany temperatury gazu w sieci.

Właściwości obliczeniowe

W obliczanej sieci może występować dowolna liczba źródeł z zadanym przebiegiem zmian ciśnienia lub wydajności w określonym przedziale czasu oraz dowolna liczba innych elementów nieliniowych: tłoczni (sprężarek), stacji redukcyjnych (reduktorów) i zaworów. Elementy te mogą pracować z zadanym przebiegiem zmian wartości jednego z następujących parametrów: ciśnienie wejściowe, ciśnienie wyjściowe, stopień sprężania (stopień redukcji), spadek ciśnienia (przyrost ciśnienia), przepływ. Ponadto, w sieci może znajdować się dowolna liczba zaworów odcinających, pracujących w stanach: otwarty / zamknięty.

Rezultatem symulacji są m.in: przebieg zmian ciśnienia i temperatury gazu w węzłach w funkcji czasu, przebieg zmian wartości przepływu, spadku mocy, średniej wartości prędkości w rurach, brakujących wartości parametrów opisujących elementy nieliniowe w czasie, zmiany akumulacji gazu w sieci w funkcji czasu.

Zastosowania

Pakiet umożliwia realizację następujących zadań:

  • szczegółowe badania zachowania się sieci w określonych warunkach ruchowych pracy systemu,
  • wyznaczanie fragmentów, w których sieć jest przeciążona (wąskich gardeł) i w których istnieją rezerwy przepustowości,
  • planowanie modernizacji i rozbudowy sieci,
  • wydawanie zapewnień dostawy gazu przyszłym odbiorcom,
  • sprawdzanie jakości funkcjonowania sieci podczas remontów wybranej lub wyłączonej z powodu awarii części sieci,
  • ocena jakości pracy systemu telemetrycznego i urządzeń pomiarowych,
  • określanie niezbędnej liczby urządzeń pomiarowych oraz ich lokalizacji (pomiary w innych punktach systemu mogą być zastąpione wynikami obliczeń symulacyjnych).
Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13