Działalność konsultacyjna

Fluid Systems Sp. z o.o. specjalizuje się w obliczeniach komputerowych sieci płynowych (ciepłowniczych, gazowych, kanalizacyjnych-ciśnieniowych i wodnych).

Wykonujemy m.in. obliczenia symulacyjne oraz optymalizacyjne niezbędne dla efektywnego zarządzania siecią płynową, obejmujące m.in.:

  • Badania zachowania się sieci w określonych warunkach
  • Obliczenia zapasu przepustowości sieci istniejących
  • Projektowanie nowych i rozbudowa istniejących sieci (dobór struktury i średnic rurociągu, miejsc instalowania elementów nierurowych oraz określania granicznych wartości parametrów ich pracy) prowadzenie ruchu sieci (monitoring, sterowanie)
  • Oprogramowanie operatorskie

I jednocześnie oferujemy doradztwo w zakresie technologii przesułu i dystrubucji gazu, systemów dyspozytorskich dla prowadzenia ruchu sieci: ciepłowniczych, gazowych, kanalizacyjnych-ciśnieiowych, wodnych. Spółka oferuje usługi konsultacyjne w zakresie wyznaczania optymalnej struktury sieci i optymalnego doboru średnic sieci. Posiadamy bogate autorskie oprogramowanie niezbędne do wykonywania prac o ww. tematyce. Wykonujemy ocenę poziomu ryzyka w sieciach płynowych.

Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13