Konferencje krajowe

 • 1. Jakość gazu w sieci w warunkach zatłaczania wodoru, Technika opomiarowania gazu dziś i jutro

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz,
  TOp-Gaz 2019, 13–15 listopada 2019, Bronisławów n. Zalewem Sulejowskim,

 • 2. Optymalizacja parametrów pracy sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem pracy źródeł ciepła konwencjonalnych i odnawialnych na wspólną sieć,

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Chaczykowski, M Kwestarz, Ł Kotyński,
  XV Konferencja Techniczna IGCP, 13-14 listopada 2018, Warszawa, 83-93

 • 3. Symulacja sieci ciepłowniczej w stanach nieustalonych

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Chaczykowski, M Kwestarz, Ł Kotyński,
  XV Konferencja Techniczna IGCP, 13-14 listopada 2018, Warszawa, 71-81

 • 4. Rola LNG w globalnym rynku gazu: Tworzenie hubu gazowego

  Autorzy: Maciej Chaczykowski
  w materiałach konferencji: Hub gazowy - projekt strategiczny SOR. Nadzieje i wyzwania, Zakopane 20-22 stycznia 2017

 • 5. Infrastruktura gazownicza w Polsce i konieczne działania dla powstania Hubu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  w materiałach konferencji: Hub gazowy - projekt strategiczny SOR. Nadzieje i wyzwania, Zakopane 20-22 stycznia 2017

 • 6. Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego z perspektywy optymalizacji procesu pompowania

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Małgorzata Kwestarz
  w materiałach XIII Konferencji Technicznej Izby Gospodarzczej Ciepłownictwo Polskie, 8 listopada 2016 r., Warszawa

 • 7. Zastosowanie GIS w ciepłownictwie

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński, Małgorzata Kwestarz,
  w materiałach: XX Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, 11-14 września, 2016

 • 8. Inteligentne opomiarowanie w systemach ciepłowniczych

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Małgorzata Kwestarz, Andrzej J. Osiadacz
  w materiałach: XX Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, 11-14 września, 2016

 • 9. Technologie Power-to-gas w aspekcie współpracy z systemami gazowniczymi

  Autorzy: Maciej Chaczykowski,  Andrzej J. Osiadacz,
  w materiałach: VI Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka Gazowa, Zawiercie, 20-22 kwiecień, 2016

 • 10. Systemy ciepłownicze w 2050 roku - perspektywy i wyzwania

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Małgorzata Kwestarz,
  w materiałach: XVIII Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, 14-17 września, 2014, 65-81

 • 11. Turboekspandery w układach redukcji ciśnienia gazu

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz
  w materiałach Sympozjum Budowa i Eksploatacja Stacji Gazowych Redukcyjno Pomiarowych, PZITS - Główna Sekcja Gazownictwa, 15 listopada 2013 r., Warszawa

 • 12. Metodyka budowy strategii dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Małgorzata Kwestarz
  w materiałach VIII Konferencji Technicznej Izby Gospodarzczej Ciepłownictwo Polskie, 7 listopada 2013 r., Warszawa

 • 13. Rola stacji gazowych w ograniczaniu strat gazu w sieciach dystrybucyjnych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  w materiałach Sympozjum Inteligentne Stacje Redukcyjne, PZITS - Główna Sekcja Gazownictwa, 6 listopada 2013 r., Warszawa

 • 14. Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński
  w materiałach Konferencji Systemy Informatyczne w WOD-KAN, 10-12 czerwca 2013 r., Jachranka k/Warszawy

 • 15. Optymalizacja procesu wykorzystania energii odpadowej w stacjach gazowych

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz, Małgorzata Kwestarz
  w materiałach XVI Konferencji GAZTERM 2013, 13-15 maja 2013 r., Międzyzdroje

 • 16. Stosowane metody wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  w materiałach XVI Konferencji GAZTERM 2013, 13-15 maja 2013 r., Międzyzdroje

 • 17. Komputerowa symulacja sieci ciepłowniczej instrumentem zarządzania nowoczesną firmą ciepłowniczą

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Małgorzata Kwestarz
  w materiałach VII Konferencji Technicznej Izby Gospodarzczej Ciepłownictwo Polskie, 8 listopad 2012 r., Warszawa

 • 18. Komputerowa symulacja zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci ciepłowniczej

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz,
  w materiałach: XVI Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje 16-19 września 2012

 • 19. Oprogramowanie do badania właściwości dynamicznych sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński,
  w materiałach: XII Konferencji Rynek Gazu, Kazimierz Dolny, 20-22 czerwca, 2012

 • 20. Symulacja statyczna sieci gazowej miasta Chełmna

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński, Teresa Zwiewka
  w materiałach XV Jubileuszowej Konferencji GAZTERM 2012, 14-16 maja 2012 r., Międzyzdroje

 • 21. Program do obliczania zapasu przepustowości sieci gazowej o dowolnej strukturze

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński
  w materiałach XV Jubileuszowej Konferencji GAZTERM 2012, 14-16 maja 2012 r., Międzyzdroje

 • 22. Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński
  w materiałach XV Jubileuszowej Konferencji GAZTERM 2012, 14-16 maja 2012 r., Międzyzdroje

 • 23. Metody określania energii zawartej w gazie ziemnym - symulacja rozpływu energii w krajowej sieci przesyłowej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  w materiałach: VII Konferencji TOP-Gaz, Rogów, 19–21 września, 2011

 • 24. Tworzenie zastępczej struktury sieci gazowej dla potrzeb procesu komputerowej symulacji

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Paweł Kaczyński
  w materiałach: IV Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka Gazowa, 23 - 25 wrzesień, Gliwice, 2009

 • 25. Analiza termodynamiczna systemu przesyłowego gazu w aspekcie chłodzenia gazu w stacji przetłocznej

  Autor: Maciej Chaczykowski
  w materiałach: IV Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka Gazowa, Gliwice, 23-25 września, 2009

 • 26. Hydrate tracking in high-pressure gas pipelines under transient conditions

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Ferdinand E. Uilhoorn
  w materiałach: XX Zjazdu Termodynamików, Wrocław 2-6 września 2008

 • 27. Stacjonarne ogniwa paliwowe zasilane gazem ziemnym

  Autorzy: Maciej Chaczykowski
  w materiałach X Krajowej Konferencji GAZTERM, Międzyzdroje 21-23 maja 2007

 • 28. Liberalizacja polskiego rynku gazu ziemnego

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  materiałach Międzynarodowej konferencji - Obrót, Przesył, Magazynowanie, Warszawa, 17-19 maj, 2007

 • 29. Kryteria techniczne bezpiecznego przesyłu i dystrybucji gazu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  w materiałach: V Międzynarodowej Konferencji Nafta i Gaz - PIOGE, Warszawa, 2007

 • 30. Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  w materiałach konferencji: Budowa i nadzór klasyfikacyjny statków LNG, Gdańsk, 2006

 • 31. Wykorzystanie gazu do ogrzewania budynków przez promieniowanie

  Autorzy: Maciej Chaczykowski
  w materiałach V Krajowej Konferencji GAZTERM, Międzyzdroje 27-29 maja 2002

 • 32. Gazowe źródła ciepła - wykorzystanie gazu ziemnego w nowoczesnych technikach i technologiach grzewczych

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Marian Rubik
  w materiałach konferencji: Gaz ziemny paliwem XXI wieku, Poznań 19-20 czerwca 2001

 • 33. Bilans mocy w systemie przesyłowym a opis termodynamiczny przepływu gazu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  w materiałach konferencji: Energetyka Gazowa, I Konferencja Naukowo-Techniczna'2000, Szczyrk - Orle Gniazdo 17-20 października 2000

 • 34. Modele wymiany ciepła przy nieizotermicznym przepływie gazu w gazociągu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, A. Pancewicz
  w materiałach konferencji: Energetyka Gazowa, I Konferencja Naukowo-Techniczna'2000, Szczyrk - Orle Gniazdo 17-20 października 2000

 • 35. Nowoczesne techniki grzewcze z wykorzystaniem gazu ziemnego

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz, Marian Rubik
  w materiałach III Krajowej Konferencji - Gazterm , Międzyzdroje, 22-24 maja 2000

 • 36. Rozwój rynku gazowniczego w Polsce

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, J. Winter
  w materiałch konferencji: Energetyka XXI wieku - szanse i bariery, FSNT_NOT ds. Gospodarki Energetycznej, Warszawa, 2000

 • 37. Zasady prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjne

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, J. Rygier, R. Szczepański
  w materiałach XXXV Krajowa Konferencja Gazowników Polskich, Mikołajki, 1999

 • 38. Zastosowanie symulacji komputerowej do wykrywania i lokalizacji nieszczelności w gazociągach

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  , w materiałach konferencji: Straty gazu w gazownictwie - analiza przyczyn i miejsc powstawania oraz możliwości ich ograniczenia, Krynica-Czarny Potok 13-15 maja 1998

 • 39. Perspektywy dostaw gazu do odbiorców sektora ciepłownictwa i energetyki w Polsce

  Autorzy: R. Bednarski, Andrzej J. Osiadacz
  w materiałach I Krajowaej Konferencji - Gazterm , Międzyzdroje, 1998

 • 40. Minimalizacja kosztów eksploatacji sieci gazowych wysokiego ciśnienia

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, M. Wiśniewski
  w materiałach I Krajowej Konferencji - Zastosowanie Informatyki w Gazownictwie, Popowo, 1996

 • 41. Oprogramowanie użytkowe do nadzoru i kontroli sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  w materiałach I Krajowej Konferencji - Zastosowanie Informatyki w Gazownictwie, Popowo, 1996

 • 42. Rola programów obliczeniowych w zarządzaniu sieciami gazowymi

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  w materiałach XXXIV Krajowej Konferencji Gazowników Polskich, Mikołajki, 1996

 • 43. Algorytm obliczania parametrów pracy sprężarek gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, M. Wiśniewski
  w materiałach XXXIV Krajowej Konferencji Gazowników Polskich, Mikołajki, 1996

 • 44. Algorytm optymalnego sterowania siecią gazową wysokociśnieniową

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, S. Świerczewski
  w materiałach I Krajowej Konferencji, Granty-Automatyka '95, Warszawa, 1995

 • 45. Algorytm optymalizacji statycznej sieci gazowej wysokociśnieniowej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  w materiałach XXXIII Krajowej Konferencji Gazowników Polskich, Opole, 1993

 • 46. Metody symulacji sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  w materiałach II Krajowej Konferencji „Zastosowanie komputerów w przemyśle", NOT, Szczecin, 1981

 • 47. Dwupoziomowy algorytm optymalnego sterowania pracą motosprężarek gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, W. Król
  w materiałach: VIII KKA, Szczecin, 1980

 • 48. Optymalne sterowanie systemem przesyłowym gazu ziemnego

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, M. Piekarski
  w materiałach: VII Krajowa Konferencja Automatyki (KKA) , Rzeszów, 1977

 • 49. Metoda kontroli parametrów pracy motosprężarek gazowych Cooper-Bessemer zainstalowanych w tłoczniach gazu

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz
  w materiałach: XXX Naukowego Zjazdu Gazowników, Kalisz, 1977

Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13