национальные конференции

 • 1. Jakość gazu w sieci w warunkach zatłaczania wodoru, Technika opomiarowania gazu dziś i jutro

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz,
  TOp-Gaz 2019, 13–15 listopada 2019, Bronisławów n. Zalewem Sulejowskim,

 • 2. Optymalizacja parametrów pracy sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem pracy źródeł ciepła konwencjonalnych i odnawialnych na wspólną sieć,

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Chaczykowski, M Kwestarz, Ł Kotyński,
  XV Konferencja Techniczna IGCP, 13-14 listopada 2018, Warszawa, 83-93

 • 3. Symulacja sieci ciepłowniczej w stanach nieustalonych

  Autorzy: AJ Osiadacz, M Chaczykowski, M Kwestarz, Ł Kotyński,
  XV Konferencja Techniczna IGCP, 13-14 listopada 2018, Warszawa, 71-81

 • 4. Rola LNG w globalnym rynku gazu: Tworzenie hubu gazowego

 • 5. Infrastruktura gazownicza w Polsce i konieczne działania dla powstania Hubu

 • 6. Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego z perspektywy optymalizacji procesu pompowania

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Małgorzata Kwestarz
  w materiałach XIII Konferencji Technicznej Izby Gospodarzczej Ciepłownictwo Polskie, 8 listopada 2016 r., Warszawa

 • 7. Zastosowanie GIS w ciepłownictwie

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński, Małgorzata Kwestarz,
  w materiałach: XX Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, 2016

 • 8. Inteligentne opomiarowanie w systemach ciepłowniczych

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Małgorzata Kwestarz, Andrzej J. Osiadacz
  w materiałach: XX Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, 2016

 • 9. Technologie Power-to-gas w aspekcie współpracy z systemami gazowniczymi

  Autorzy: Maciej Chaczykowski,  Andrzej J. Osiadacz,
  w materiałach: VI Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka Gazowa, Zawiercie, 2016

 • 10. Systemy ciepłownicze w 2050 roku - perspektywy i wyzwania

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Małgorzata Kwestarz,
  w materiałach: XVIII Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, 2014

 • 11. Turboekspandery w układach redukcji ciśnienia gazu

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz
  w materiałach Sympozjum Budowa i Eksploatacja Stacji Gazowych Redukcyjno Pomiarowych, PZITS - Główna Sekcja Gazownictwa, 15 listopada 2013 r., Warszawa

 • 12. Metodyka budowy strategii dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Małgorzata Kwestarz
  w materiałach VIII Konferencji Technicznej Izby Gospodarzczej Ciepłownictwo Polskie, 7 listopada 2013 r., Warszawa

 • 13. Rola stacji gazowych w ograniczaniu strat gazu w sieciach dystrybucyjnych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  w materiałach Sympozjum Inteligentne Stacje Redukcyjne, PZITS - Główna Sekcja Gazownictwa, 6 listopada 2013 r., Warszawa

 • 14. Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński
  w materiałach Konferencji Systemy Informatyczne w WOD-KAN, 10-12 czerwca 2013 r., Jachranka k/Warszawy

 • 15. Stosowane metody wykrywania nieszczelności w sieciach gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński
  w materiałach XVI Konferencji GAZTERM 2013, 13-15 maja 2013 r., Międzyzdroje

 • 16. Optymalizacja procesu wykorzystania energii odpadowej w stacjach gazowych

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz, Małgorzata Kwestarz
  w materiałach XVI Konferencji GAZTERM 2013, 13-15 maja 2013 r., Międzyzdroje

 • 17. Komputerowa symulacja sieci ciepłowniczej instrumentem zarządzania nowoczesną firmą ciepłowniczą

  Autorzy: Maciej Chaczykowski, Małgorzata Kwestarz
  w materiałach VII Konferencji Technicznej Izby Gospodarzczej Ciepłownictwo Polskie, 8 listopad 2012 r., Warszawa

 • 18. Komputerowa symulacja zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci ciepłowniczej

 • 19. Oprogramowanie do badania właściwości dynamicznych sieci gazowych

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński,
  w materiałach: XII Konferencji Rynek Gazu, Kazimierz Dolny, 2012

 • 20. Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński
  w materiałach XV Jubileuszowej Konferencji GAZTERM 2012, 14-16 maja 2012 r., Międzyzdroje

 • 21. Program do obliczania zapasu przepustowości sieci gazowej o dowolnej strukturze

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński
  w materiałach XV Jubileuszowej Konferencji GAZTERM 2012, 14-16 maja 2012 r., Międzyzdroje

 • 22. Symulacja statyczna sieci gazowej miasta Chełmna

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński, Teresa Zwiewka
  w materiałach XV Jubileuszowej Konferencji GAZTERM 2012, 14-16 maja 2012 r., Międzyzdroje

 • 23. Metody określania energii zawartej w gazie ziemnym - symulacja rozpływu energii w krajowej sieci przesyłowej

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski
  w materiałach: VII Konferencji TOP-Gaz, Rogów, 2011

 • 24. Analiza termodynamiczna systemu przesyłowego gazu w aspekcie chłodzenia gazu w stacji przetłocznej

  Autor: Maciej Chaczykowski
  w materiałach: IV Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka Gazowa, Gliwice, 2009

 • 25. Tworzenie zastępczej struktury sieci gazowej dla potrzeb procesu komputerowej symulacji

  Autorzy: Andrzej J. Osiadacz, Paweł Kaczyński
  w materiałach: IV Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka Gazowa, Gliwice, 2009

 • 26. Hydrate tracking in high-pressure gas pipelines under transient conditions

 • 27. Stacjonarne ogniwa paliwowe zasilane gazem ziemnym

 • 28. Liberalizacja polskiego rynku gazu ziemnego

 • 29. Kryteria techniczne bezpiecznego przesyłu i dystrybucji gazu

 • 30. Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego

 • 31. Wykorzystanie gazu do ogrzewania budynków przez promieniowanie

 • 32. Gazowe źródła ciepła - wykorzystanie gazu ziemnego w nowoczesnych technikach i technologiach grzewczych

 • 33. Bilans mocy w systemie przesyłowym a opis termodynamiczny przepływu gazu

 • 34. Modele wymiany ciepła przy nieizotermicznym przepływie gazu w gazociągu

 • 35. Nowoczesne techniki grzewcze z wykorzystaniem gazu ziemnego

 • 36. Rozwój rynku gazowniczego w Polsce

 • 37. Zasady prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjne

 • 38. Zastosowanie symulacji komputerowej do wykrywania i lokalizacji nieszczelności w gazociągach

 • 39. Perspektywy dostaw gazu do odbiorców sektora ciepłownictwa i energetyki w Polsce

 • 40. Minimalizacja kosztów eksploatacji sieci gazowych wysokiego ciśnienia

 • 41. Algorytm obliczania parametrów pracy sprężarek gazowych

 • 42. Rola programów obliczeniowych w zarządzaniu sieciami gazowymi

 • 43. Oprogramowanie użytkowe do nadzoru i kontroli sieci gazowych

 • 44. Algorytm optymalnego sterowania siecią gazową wysokociśnieniową

 • 45. Algorytm optymalizacji statycznej sieci gazowej wysokociśnieniowej

 • 46. Metody symulacji sieci gazowych

 • 47. Dwupoziomowy algorytm optymalnego sterowania pracą motosprężarek gazowych

 • 48. Optymalne sterowanie systemem przesyłowym gazu ziemnego

 • 49. Metoda kontroli parametrów pracy motosprężarek gazowych Cooper-Bessemer zainstalowanych w tłoczniach gazu

Newsletter
Subskrybuj nasz Newsletter,
a będziemy wysyłać Ci informacje na temat nowości i trendów.

(22) 250 00 89

Warszawa
ul. Opaczewska 43 lok. 13